Materiaalontwikkeling:

Na goedkeuring van het cursusvoorstel, wordt de cursusinhoud en het specifieke branche- en functiegerichte materiaal ontwikkeld. We gebruiken boeken  en lesmethoden met een duidelijke, levendige en stimulerende inhoud die voldoen aan de eisen van het Europees Referentiekader A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Voorbeelden van Leergangen Spaans voor beginners, half gevorderden en gevorderden zijn:  Aula,  Caminos, Con gusto, Compañeros, Español en Marcha, Meta profesional en Vitamina C.

Voor de complete voorbereiding op de DELE-examens met als doel het behalen van het Diploma dat Instituto Cervantes afneemt in opdracht van de Spaanse overheid, gebruiken we oefenboeken met complete voorbeeld examens voor de vier vaardigheden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. 

In sommige gevallen, bij bijles, examen- of scriptiebegeleiding, nemen cursisten ook wel hun eigen boeken mee van school of universiteit.

Om de lessen te versterken wordt Spaanstalige muziek gebruikt, video’s, nieuws items, teksten en artikelen uit kranten e.d. Aan het eind van iedere les wordt huiswerk meegegeven, dat in de volgende les besproken wordt.

Vergeet niet dat de lesmethode effectiever is als u zelf ook voldoende tijd kunt besteden aan het maken van het huiswerk.